De Zijlen

Lees voor met webReader


De Zijlen helpt mensen met een verstandelijke beperking bij het vinden van hun eigen plek in de samenleving. Onze missie is ‘betekenis boven beperking’. Een eigen plek is heel belangrijk, net als contact met anderen. Bij ons wonen betekent een eigen appartement met de gezelligheid en bescherming van zorg en een ontmoetingsruimte in de buurt.
Wij helpen het leven vormgeven, waarbij de bewoner zoveel mogelijk de regie in handen heeft.

Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. Wie wil dat niet? De Zijlen biedt dit aan circa 1400 mensen van jong tot oud, met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.

Wij vinden dat alle mensen met of zonder beperking van betekenis zijn. Zo halen mensen met een verstandelijke beperking betekenis uit hun werk en draaien mee in de maatschappij. We helpen mensen daarbij.

Contacten met andere mensen is heel belangrijk, net als een eigen plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Wonen bij De Zijlen betekent een eigen appartement in een wijk of dorp. Tevens kunnen we bij u thuis helpen bij de opvoeding of verzorging. Kinderen kunnen naar ons gespecialiseerd kinderdagcentrum of komen logeren.

In de provincie Groningen bieden we het allemaal: wonen, kinderdagcentrum, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding. Belt u gerust voor meer informatie met ons Clientservicepunt, telefoonnummer 0594-850 552.

De organisatie

De Zijlen werkt op basis van woonzorgcirkels. Hierdoor kunnen wij de ondersteuning die u of uw zoon of dochter nodig heeft, zo dicht mogelijk bij huis bieden. Dankzij de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), locatieraden en de Cliëntenvereniging is de stem van u als cliënt vertegenwoordigd in alles wat wij doen.

» Klik hier voor het overzicht van alle locaties
» Klik hier voor de regio-indeling

Publicaties

Het Zijlnieuws is een uitgave van De Zijlen en verschijnt vier keer per jaar. Klik op onderstaande links om het te raadplegen.

» Zijlnieuws juni 2010
» Zijlnieuws april 2010
> Zijlnieuws oktober 2010
» Zijlnieuws december 2010
» Zijlnieuws maart 2011
» Zijlnieuws juni 2011
» Zijlnieuws oktober 2011
» Zijlnieuws december 2011

EMG-Banner

FLINQ_LOGO_220
Recente Berichten
Categorieën
Volg ons hier ook!
Kwaliteit
Alle woon- en werklocaties van De Zijlen hebben een HKZ-certificaat. HKZ is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor Nederlandse zorginstellingen.