Naar aanleiding van de gebeurtenissen op Sintmapark heeft de raad van bestuur besloten een onderzoek in te stellen. Doel is verbetering van de situatie tot stand te brengen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeker, mevrouw Katrien Raemdonck. Zij is orthopedagoog-generalist en is verzocht het onderzoek te verrichten op basis van haar deskundigheid op het gebied van de gehandicaptenzorg en haar expertise met betrekking tot het uitvoeren van dit soort onderzoeken. Zij zal interviews houden met diverse betrokkenen, zoals verwanten van cliënten en medewerkers.

De raad van bestuur heeft mevrouw Raemdonck gevraagd het onderzoek ook te richten op de specifieke aandacht voor de individuele cliënt en op de organisatie als geheel. Het doel van het onderzoek is om op korte termijn te leren van de ongewenste gebeurtenissen en gezamenlijk (nog meer) zicht te krijgen op de benodigde verbetermaatregelen en daarmee tot verbetering van de zorg te komen.

Naar verwachting zullen de resultaten van het onderzoek eind november gereed zijn en dan ook worden gecommuniceerd.