Per 1 januari 2020 is de heer Henk Bakker benoemd als voorzitter en mevrouw Trisha Boer tot lid van de raad van toezicht van De Zijlen. De heer Bakker en mevrouw Boer brengen ervaring en affiniteit mee op het gebied van zorg, financiën en innovatie.

Met de benoeming van de heer Bakker haalt De Zijlen brede ervaring en expertise op het gebied van toezicht en bestuur in huis. Tot zijn pensionering was hij voorzitter raad van bestuur van Koninklijke Kentalis. Momenteel is hij tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Ommelander Ziekenhuis Groningen en lid van het bestuur Disability Studies Nederland.

Bakker volgt mevrouw Margreeth Smilde op die vanwege het verlopen van de zittingstermijn per 31 december 2019 de voorzittershamer heeft neergelegd.
Henk Bakker: “De Zijlen is voor mij als een voormalig inwoner van het Westerkwartier een bekende organisatie met goede inbedding in de provincie Groningen. Ik zie er naar uit om als toezichthouder mijn bijdrage te leveren aan een betekenisvol leven voor de cliënten van De Zijlen.”
Ook is per 1 januari 2020 mevrouw Trisha Boer toegetreden tot de raad van toezicht. Zij is manager bij GGZ Drenthe en heeft eerder veel ervaring opgedaan als business controller.
De raad van toezicht is van mening dat met toetreding van de heer Bakker en mevrouw Boer wederom een goede mix in het team ontstaat en vertrouwt op een prettige samenwerking.