De Zijlen, ’s Heeren Loo, Cosis, Alfa-college en Noorderpoort tekenden donderdag 30 januari een samenwerkingsovereenkomst voor praktijkgestuurd leren. Met deze samenwerking kunnen de onderwijs- en zorgorganisaties studenten nog beter voorbereiden op hun rol als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking.

In februari starten ruim 30 studenten met deze nieuwe vorm van leren. Er wordt opgeleid voor het diploma Maatschappelijke Zorg niveau 3 en niveau 4. Uniek aan deze samenwerking is dat twee ROC’s en drie zorginstellingen in Groningen samen praktijkgestuurd leren mogelijk maken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

De drie zorgorganisaties willen dat cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. Daarvoor hebben zij medewerkers nodig die naast de benodigde kennis en vaardigheden, regie durven nemen en persoonlijk leiderschap tonen. Met praktijkgestuurd leren bieden de zorgorganisaties nieuwe medewerkers, zij-instromers en jongeren een plezierige leer- en werkomgeving waarbinnen ze deze competenties optimaal kunnen ontwikkelen.

De drie zorgorganisaties werken samen in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Zo proberen ze samen potentiële nieuwe medewerkers een goede opleiding en daarmee een betere start te geven in het prachtige werkveld van de gehandicaptenzorg.

Bestuurder Annet van Zuijlen:

Wat ik heel mooi vind is de samenwerking tussen de diverse organisaties. We slaan de handen ineen en sluiten aan bij de vraag van de cliënt en bij de competenties van de student. Verbindend organiseren is waar De Zijlen voor staat en dit is daar een mooi voorbeeld van.
Hoe mooi is het dat studenten van verschillende organisaties elkaar wekelijks treffen en samen leren. Daarmee leren ook de betrokken organisaties van en met elkaar.
En tot slot, hoe mooi is het dat straks onze eigen medewerkers hun expertise gaan delen als gastdocent binnen de opleiding. Samen leren en ontwikkelen, betekenis geven aan ieders ontwikkelbehoefte of je nu BBL’er bent, cliënt of gastdocent….prachtig!