20 maart 2020
Een bericht van de raad van bestuur aan alle medewerkers van De Zijlen:

Beste collega’s,

Een bericht vanuit ons hart; complimenten voor jullie inzet voor onze cliënten en voor elkaar.
We bevinden ons in een hectische en onzekere tijd. Een tijd die een groot beroep doet op ieders flexibiliteit, loyaliteit, geduld en professionaliteit.
Iedereen draagt bij aan het buiten de deur houden van het coronavirus en blijft daarbij goede zorg verlenen aan onze cliënten.
We zijn oprecht geraakt door jullie inzet, prachtige initiatieven en daadkracht. Complimenten!
Zo ontstaan er op verschillende plekken bijzondere initiatieven om de dag een goede invulling te geven. Helemaal top, hulde aan jullie allen!
Op internet en intranet gaan we al deze mooie initiatieven delen.

We zien en weten dat het coronavirus veel onzekerheid, zorgen en vragen oproept.
Helaas hebben we daar niet altijd een pasklaar antwoord op. Voor ons allen is deze situatie nieuw.
Elke ochtend vergadert het corona-crisisteam van De Zijlen over de situatie en er wordt dagelijks een update op internet/intranet geplaatst.
Het eerlijke verhaal is ook dat sommige oplossingen niet altijd op korte termijn voor handen zijn. Wel zijn we ervan overtuigd dat we er samen uitkomen.
Prioriteit in al onze acties voor de komende tijd is de veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers zoveel als mogelijk te waarborgen.

De komende weken worden voor ons allen niet gemakkelijk.
We weten dat we nog een groot beroep moeten doen op elkaars loyaliteit en creativiteit om de zorg zo goed mogelijk te kunnen blijven organiseren.
We begrijpen ook dat het gaat om ingrijpende maatregelen die we de afgelopen week hebben genomen en die we wellicht nog moeten gaan nemen.
Wees daarom zuinig op jezelf en op elkaar. Geef elkaar eens een knipoog, een compliment, een brede lach.
Dat is niet besmettelijk, integendeel zelfs; het motiveert, maakt blij en geeft energie.

Nogmaals dank jullie wel voor jullie inzet en betrokkenheid. We wensen jullie veel succes en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Eric Zwennis en Annet van Zuijlen,
Raad van Bestuur