In maart heeft De Zijlen vanwege het coronavirus besloten om bezoek aan cliënten en locaties aan te passen in ‘Nee, tenzij’. Deze impactvolle maatregel hebben we moeten treffen om de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers te beschermen.

We gaan er vanuit dat we voor langere tijd rekening moeten houden met het coronavirus. Toch willen we, waar mogelijk, de komende tijd meer ruimte bieden in de bezoekregeling. We volgen daarbij de landelijke autoriteiten en de adviezen vanuit onze branchevereniging VGN.

Iedere cliënt en iedere locatie is natuurlijk anders. Lokale omstandigheden kunnen verschillen zoals kwetsbaarheid van de cliënten en mogelijkheden (inrichting) op de locatie. Daarom zal per locatie in overleg met de LMR (locatiemedezeggenschapsraad) een bezoekregeling op maat gemaakt worden inclusief ingangsdatum.

Als op een locatie wordt besloten dat bezoek mogelijk is, dan gelden duidelijke regels over wanneer, hoe vaak, door wie en waar het bezoek plaatsvindt.
Klik hier voor de informatie over de aangepaste bezoekregeling.

Update maatregelen Werk & Dagbesteding

Vanwege het coronavirus is half maart door de raad van bestuur besloten de dagbesteding anders te organiseren. Deze aangepaste werkwijze wordt verlengd tot 1 oktober. Als er sprake is van individuele ongewenste situaties dan gaan we op zoek naar oplossingen. Dit gebeurt in overleg met het locatiehoofd, gedragsdeskundige en Medische Dienst en vraagt om creatief maatwerk.

Werkt een cliënt bij een extern bedrijf/organisatie (bijvoorbeeld werkbemiddeling) dan is hervatting van werk mogelijk als het bedrijf werkt volgens de geldende richtlijnen van de RIVM/overheid.
Tot slot willen we ook cliënten die niet bij De Zijlen wonen weer een aanbod voor dagbesteding doen. We gaan dit organiseren in aparte groepen; dit werken we momenteel uit in een plan. De betreffende cliënten worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Maatregelen KDC’s

In lijn met de VGN-adviezen onderzoeken we bij De Zijlen de openstelling van de KDC’s (Maricja en Ilmarinen) binnen gestelde kaders. In de eerste week van mei communiceren we, na overleg met de locaties en locatiemedezeggenschapsraden, over de genomen besluiten.