Bij De Zijlen maken we stappen naar verruiming van de bezoekregeling.

In mei 2020 hebben we onze bezoekregeling aangepast. Nu enkele weken later zijn er nieuwe landelijke handreikingen en willen we verder verruimen. Na overleg met de centrale medezeggenschapsraad en ervaringen van locaties, hebben we de regeling op punten veranderd. We volgen daarmee de handreiking van onze branchevereniging VGN.

We zijn ons ervan bewust dat we met deze regeling niet alles hebben geregeld. De regels, maatregelen en richtlijnen veranderen regelmatig. Door samen in gesprek te gaan kunnen we vast en zeker ook die situatie aan.

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen per 15 juni:

  • Bij voorkeur vaste bezoekers (maximaal 2 vaste personen in geval van kwetsbare cliënten)
  • De frequentie van eens per drie weken is geschrapt. We merken op dat er vooral maatwerk nodig is per cliënt en locatie.
  • Als er op een locatie een besmetting wordt geconstateerd, dan zal lokaal (op locatie) maatregelen worden genomen, niet regionaal.
  • Als een cliënt of verwant klachten krijgt tijdens logeren, dan blijft de cliënt op het logeeradres totdat niemand meer klachten heeft.
  • Voor bezoek en logeren geldt: vermijd drukte en beperk zoveel mogelijk de contacten.

Klik hier voor de bezoekregeling per 15 juni 2020