Vanaf maart is vanwege het coronavirus besloten om de dagbesteding anders te organiseren. Zoals eerder is gemeld wordt deze aangepaste werkwijze verlengd tot 1 oktober 2020.

Onze branchevereniging VGN heeft richtlijnen voor werk en dagbesteding gepubliceerd die wij bij De Zijlen ondersteunen. We hebben daarop onze richtlijnen verder aangepast.

  • Vanaf begin juni 2020 wordt aan alle cliënten die niet wonen bij De Zijlen dagbesteding geboden. Deze dagbesteding vindt plaats in ruimtes met andere externe cliënten. We volgen daarbij de richtlijnen van de RIVM; mensen met griepklachten blijven thuis en worden geadviseerd zich te laten testen.
  • Vanaf 1 juli 2020 herstart de dagbesteding die we organiseren samen met andere partijen zoals Cosis en Philadelphia.
  • Ook is het vanaf 1 juli 2020 mogelijk om vanuit twee woonlocaties dagbesteding te combineren. Tot nu toe werd de dagbesteding per locatie georganiseerd. Locatiehoofden stemmen dit af en nemen, afhankelijk van de kwetsbaarheid van de doelgroep, hier een besluit over. Voor kwetsbare doelgroepen wordt het huidige dagbestedingsaanbod voortgezet met als einddatum 1 oktober 2020.
  • Vanaf 1 juli 2020 wordt het vervoer naar dagbesteding weer opgestart. Voor externe cliënten geldt dat zij zelf vervoer moeten organiseren. Ook binnen De Zijlen is het advies om zo veel mogelijk met eigen vervoer naar dagbesteding te gaan. Als dit niet mogelijk is, dan organiseren we vervoer met maximaal vier personen vanuit dezelfde locatie. Daarbij is voldoende afstand tussen chauffeur en passagiers belangrijk. Lukt dit niet, dan draagt de chauffeur een mondkapje. Deze vervoersmaatregelen kunnen ook gevolgen hebben voor de aanvangstijden en vertrektijden.
  • We blijven voortdurend op zoek naar maatwerkoplossingen, zodanig dat alle cliënten tevreden zijn met een goed werk & dagbestedingsaanbod. We doen dat in afstemming met cliënt/vertegenwoordiger, het locatiehoofd, gedragsdeskundige en Medische Dienst en het vraagt om creatief maatwerk.

Met deze stappen maken we een geleidelijke beweging naar het ‘nieuwe normaal’ voor Werk & Dagbesteding. Uiteraard met inachtneming van maatwerkoplossingen en de richtlijnen die landelijk gelden.