Vanaf 1 juli hanteren we bij De Zijlen de richtlijnen van het RIVM en de VGN voor bezoek en logeren.

Dit betekent dat wanneer iedereen zich aan deze richtlijnen houdt, er geen beperkingen zijn in bijvoorbeeld wie op bezoek komen, bezoekfrequentie of de duur van het bezoek.

Belangrijk is dat de richtlijnen voor bezoek worden opgevolgd:
1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden.

Voor kwetsbare cliënten is er enige mate van risico. Bespreek met elkaar wat haalbaar is ten aanzien van bezoek en inzet vrijwilligers.

Afspraken voor bezoek op een rijtje:

  • Bezoek vindt alleen plaats op afspraak
  • Er wordt actief uitgevraagd of bezoekers eventuele klachten hebben (gezondheidscheck)
  • Bezoek vindt zoveel mogelijk buiten de locatie plaats (vermijd drukte). Wanneer dit niet mogelijk is, dan kan dit op de eigen kamer van een cliënt. Bezoek komt niet in de gemeenschappelijke leefruimtes van de locatie.
  • De anderhalve meter én hygiënemaatregelen blijven van kracht.
  • Als er een verdenking is bij een cliënt of medewerker, dan wordt er getest. Er geldt een bezoekverbod tot de cliënt is getest en de uitslag negatief is.

Klik hier voor de ‘Handreiking bezoek en logeren’ van de VGN.