De raad van toezicht heeft in 2018 ervoor gekozen om tijdelijk bij De Zijlen met een tweehoofdige raad van bestuur te werken; te weten Eric Zwennis en Annet van Zuijlen. De organisatieontwikkeling gecombineerd met de bestuurswisseling waren daarvoor belangrijke argumenten.

Voor zowel de raad van toezicht als raad van bestuur is het duidelijk dat De Zijlen de afgelopen twee jaar de nodige resultaten heeft behaald. Zo is er een nieuwe strategische koers en er wordt verder vorm en inhoud gegeven aan het motto: ‘De Zijlen geeft kleur aan het leven’. Daarmee komt De Zijlen in een nieuwe fase en daar is een eenhoofdige raad van bestuur passend bij. De huidige voorzitter van de raad van bestuur, Eric Zwennis, gaat deze rol per 1 januari 2021 op zich nemen.

Dan eindigt van rechtswege de tijdelijke verbintenis met het lid raad van bestuur, Annet van Zuijlen. Veel waardering heeft de raad van toezicht voor de bijdragen die Annet van Zuijlen vanuit haar bestuurdersrol aan het welzijn van cliënt en medewerker heeft geleverd.
De raad van toezicht heeft er samen met het bestuur alle vertrouwen in dat met dit besluit en de inzet van alle medewerkers het blijft lukken om de cliënten van De Zijlen een volwaardig leven te bieden.