Tijdens de persconferentie zijn nieuwe maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat de corona-besmettingen dalen. Klik hier voor een overzicht van de maatregelen die voor iedereen gelden.
Voor De Zijlen hebben de maatregelen gevolgen voor de bezoekregeling (zoals maximaal aantal personen per dag per cliënt). We gaan dit de komende dagen uitwerken, waarbij we ook afspraken over bezoek tijdens een mogelijke quarantaine zullen meenemen. We komen hier zo spoedig mogelijk op terug. Tevens wordt onderzocht wat de nieuwe maatregelen betekenen voor sport en vrijetijdsmogelijkheden voor cliënten. Via onze website houden we u op de hoogte.