Met deze brief informeren wij ouders/verwanten over de corona-ontwikkelingen en maatregelen bij De Zijlen.
Tevens doen we een oproep om te ondersteunen op de locatie, in geval de zorgcontinuïteit in het geding dreigt te komen.

Beste ouder / verwant / vertegenwoordiger,

Met deze brief informeren wij u over de corona-ontwikkelingen en maatregelen bij De Zijlen. Helaas zitten we in Nederland in de tweede golf. We zijn trots op de manier waarop onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en verwanten zich elke dag weer inzetten om hier op de juiste manier mee om te gaan. Deze week zijn de maatregelen in Nederland verder aangescherpt om het coronavirus tegen te gaan. Ook bij De Zijlen blijven onze maatregelen onverminderd van kracht. Dit betekent dat per cliënt maximaal twee bezoekers per keer welkom zijn. Ook blijft gelden dat van tevoren een afspraak voor bezoek wordt gemaakt, de hygiënemaatregelen worden gevolgd, 1,5 meter afstand wordt gehouden en een mondkapje wordt gedragen (beschikbaar op de locatie). Blijf bij klachten thuis en laat u testen. Voor specifieke afspraken verwijzen we naar de berichtgeving uit de locatie waar u bij betrokken bent. We vinden dat bezoek mogelijk moet blijven, eventueel met beschermingsmiddelen. Dit geldt ook voor logeren. Cliënten en verwanten/vertegenwoordigers hebben elkaar nodig, zeker in deze coronaperiode.

Besmettingen

Ondanks alle maatregelen hebben we helaas te maken gehad met een aantal besmette cliënten. Op twee locaties zijn cliënten besmet (geweest) met het COVID-19 virus. Gelukkig kunnen we melden dat de cliënten milde klachten hebben of inmiddels weer beter zijn. Ook een aantal medewerkers is besmet geraakt. Op de betreffende locaties zijn direct maatregelen getroffen om de COVID-uitbraak in te dammen en zijn familieleden geïnformeerd.

We leren van deze situaties en bereiden ons voor op een toekomstige uitbraak

U kunt zich voorstellen dat het voor cliënten, hun verwanten en medewerkers veel impact heeft gehad. Mocht u behoefte hebben om hierover te spreken, dan kunt u contact opnemen met de luisterlijn. Geestelijk verzorgers Mieke van ’t Hoog en Annet Hogenesch bieden u een luisterend oor op werkdagen via telefoonnummer. 06 – 1001 9331 (Mieke) of 06 – 2014 9508 (Annet).
Ook op de personele bezetting heeft een corona-uitbraak grote gevolgen. We hebben de roosters rond kunnen krijgen, maar we zijn ons er van bewust dat bij eventuele toekomstige uitbraken dit een groot probleem kan worden. We hebben daarop voorbereidend een actie ingezet naar oud-medewerkers, stagiaires en via het plaatsen van vacatures. Dit heeft gezorgd voor een poule van medewerkers. Toch kan het mogelijk zijn dat dit niet voldoende is.

Uw hulp is gewenst

We doen daarom ook een beroep op u. Mocht de zorgcontinuïteit en dus het rooster onder grote spanning komen te staan, dan vragen we u om ons waar mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door uw verwant tijdelijk in huis te nemen of door op de locatie te helpen met koken, activiteiten of huishoudelijke taken etc. Dit zal niet iedereen kunnen of willen, dat beseffen we heel goed. Bent u wel bereid en in staat om iets te doen, laat dit dan graag weten aan het locatiehoofd. Het locatiehoofd zal dan contact met u opnemen om dit nader te bespreken.

Testen

Zoals in de vorige brief is aangegeven, hebben we nauwe contacten met de GGD en onze medewerkers kunnen bij klachten betrekkelijk snel worden getest. Als we toch te lang moeten wachten, testen we medewerkers via een ander laboratorium. Cliënten worden altijd getest door onze eigen medische dienst. Ook hebben we voldoende beschermingsmiddelen. We blijven de richtlijnen van de RIVM, GGD en VGN volgen. Mochten er belangrijke wijzigen zijn, dan brengen we u uiteraard via uw locatiehoofd of pb’er op de hoogte. Tevens plaatsen we de actuele informatie op onze website www.dezijlen.nl.

Samen moeten we deze coronacrisis ook de komende maanden het hoofd bieden. Houd aandacht voor elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de CMR en OR

E. Zwennis
Raad van bestuur