De Zijlen is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dit kan van belang zijn bij subsidies, vrijwilligerswerk, giften en schenkingen.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van De Zijlen is 8052.97.558.

Meer relevante informatie over De Zijlen vindt u in het jaardocument.