ANBI

De Zijlen is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dit kan van belang zijn bij subsidies, vrijwilligerswerk, giften en schenkingen.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van De Zijlen is 8052.97.558.

Meer relevante informatie over De Zijlen vindt u in het jaardocument.

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland

Beste werkgever

Kwaliteit

Alle woon- en werklocaties van De Zijlen hebben een HKZ-certificaat. HKZ is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor Nederlandse zorginstellingen.

ANBI

De Zijlen is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg

Logo

Vrijetijds Bureau