Waarom is slapen belangrijk?

Waarom is slapen belangrijk?

Op vrijdag 19 maart 2021  is het de internationale Dag van de Slaap. Op deze dag staan slapen en zaken die met slapen te maken hebben, zoals gezondheid en alertheid, centraal. Een kort onderzoek op enkele locaties van De Zijlen liet zien dat er meer aandacht moet zijn

Lees meer

Cliëntportaal Carenzorgt

De Zijlen vindt het van groot belang dat er contact is tussen cliënten, familie en begeleiders. Dit ondersteunen wij door middel van het digitale cliëntportaal CarenZorgt (www.carenzorgt.nl). Met CarenZorgt krijgen cliënten en hun naasten online inzicht in de agenda, de dagelijkse zorgrapportages en het cliëntdossier. Daarnaast kunnen

Lees meer

Heroriëntatie Zorg ICT systemen Vanboeijen en De Zijlen

De zorgorganisaties Vanboeijen en De Zijlen hebben in goed overleg met hun huidige systeem integrator Avics besloten  niet verder te gaan bouwen aan het huidige zorg-en domotica systeem. De ontwikkelingen in de markt van zorgtechnologie heeft geleid tot een heroverweging van het Domotica beleid binnen Vanboeijen en

Lees meer