De Organisatie

De Zijlen biedt dit aan circa 1100 mensen van jong tot oud, met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Meer weten.

Publicaties

De Zijlen geeft regelmatig folders en brochures uit. Ook verschijnt elk kwartaal het Zijlnieuws en jaarlijks het Jaarbeeld. Hieronder vindt u een overzicht van onze publicaties. Meer weten.

De ondersteuning

Zoekt u ondersteuning thuis of een logeermogelijkheid? Hebt u gespecialiseerde hulp, speciale training of zoekt u passend werk of dagbesteding? Meer lezen.

Klachten en ongewenste gebeurtenissen

De Zijlen vindt het belangrijk dat de zorg voor en ondersteuning van cliënten naar tevredenheid verloopt. En dat medewerkers met een goed gevoel hun werk kunnen doen. Meer weten.

Kwaliteit

Alle woon- en werklocaties van De Zijlen hebben een HKZ-certificaat. Het certificaat geeft aan dat De Zijlen voldoet aan alle voorwaarden om goede zorg te kunnen leveren. Meer lezen.

Financiering

Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg. Meer lezen.

Logo

Het draait allemaal om de juiste balans. In de ruimte voor wonen en leven met voldoende ondersteuning is het net als bij de zijlen in het Groninger landschap. Meer weten.

Medezeggenschap

Het uitgangspunt bij de opbouw van zeggenschap en medezeggenschap is het gesprek tussen cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers. Meer weten.

Visie & missie

In onze ogen zijn alle mensen, met en zonder beperking, uniek en van grote betekenis. Ieder mens beschikt over bijzondere eigenschappen en talenten. Meer weten.