Duurzaam bouwen bij De Zijlen

De Zijlen vindt duurzaam bouwen heel belangrijk. We willen de belasting van bouwactiviteiten voor mens en milieu zoveel mogelijk beperken.
Voor mensen met een verstandelijke beperking wil De Zijlen een prettige woonomgeving scheppen. Daarbij kiezen we voor bouwmaterialen zoals hout die milieuvriendelijk worden geproduceerd.
Ook willen we dat er niet meer (fossiele) energie wordt gebruikt dan er vanuit duurzame bronnen wordt geleverd. Denk bijvoorbeeld aan zonne- en aardwarmte. Energie uit deze bronnen kan op locatie worden opgewekt. Ook krijgen bedrijven, installaties en materialen uit de regio de voorkeur boven die uit bijvoorbeeld andere landsdelen. Dit in verband met het vaak milieubelastende transport.

De locatie De Fender aan de Tolbertervaart in Tolbert is een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen. Het gebouw is uiteraard zeer goed geisoleerd en heeft zonnepanelen voor de energievoorziening. De gebouwen worden verwarmd door warmtepompen die warmte uit de grond halen. Ook wordt de luchtvochtigheid in het gebouw gereguleerd zodat de lucht niet te droog is.

Duurzaam bouwen is niet alleen bij De Fender maar dus ook bij alle andere nieuwbouwlocaties een belangrijk uitgangspunt van De Zijlen. Centraal in de overweging staat dat het bijdraagt aan een goed leven voor de bewoners met een verstandelijke beperking.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In onze dienstverlening houden wij rekening met wat zowel nu als op de lange termijn goed is voor onze cliënten, ouders en verwanten, onze medewerkers en de omgeving.

Dit doen we door onder andere aandacht te schenken aan het welbevinden van onze cliënten en medewerkers en door te zorgen voor een fijne en gezonde woon- of werkomgeving. Daarnaast willen wij rekening houden met de impact die wij hebben op de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat we onze omgeving goed achterlaten voor toekomstige generaties.

Koploper

De Zijlen is in 2020 deelnemer van het Koplopersproject. In dit project zijn we samen met 9 andere organisaties bezig met de implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen de organisatie. Wij willen MVO in het dna van onze organisatie brengen. Daarom werken we aan een concreet MVO-actieplan, zowel op het gebied van planet als people en profit. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere reductie van energieverbruik, voedselverspilling, afval, duurzaam inkopen, het verduurzamen van het vervoer en duurzame inzetbaarheid van personeel.
Kort samengevat richten we ons op het verkleinen van onze CO2-footprint en het vergroten van onze sociale footprint.