De samenleving en ook De Zijlen zijn volop in beweging. Met zorg bouwt De Zijlen, in eigen beheer of samen met woningcorporaties, passende huisvesting voor de cliënten die De Zijlen begeleidt.

Studio’s en appartementen betekenen meer privacy voor de cliënt, eigen sanitair en vooral ook meer keuze. Blijf je tv kijken of muziek luisteren in je eigen appartement? Of kies je voor een kopje koffie in de gezamenlijke huiskamer?

Ook wie intensieve zorg nodig heeft en geniet van het samen wonen met anderen, heeft binnenkort meer te kiezen. Was er eerst alleen Sintmaheerdt, straks zijn er meer plaatsen waar wonen met intensieve zorg mogelijk is.

Sintmaheerdt: Goed voorbeeld van mooi samenspel

Het Koetshuis is klaar, de Terp is gesloopt en nieuwbouw is hier gereed. Nu wordt er gebouwd op het terrein van de Dobbe. Wat staat er op stapel op Sintmaheerdt in Tolbert? Manager Bram Terpstra en Ralf Hottenträger blikken terug op het begin en kijken naar het vervolg. Hottenträger is eigenaar/directeur van OD205sl uit Delft, het bureau voor stedenbouw en landschap dat sinds 2004 betrokken is bij de herontwikkeling van Sintmaheerdt.

Samen ontwikkelen

Bram noemt de ontwikkelingen tot dusver een goed voorbeeld van mooi samenspel. “Er zijn veel belanghebbenden”, legt hij uit. “Allereerst zijn dat de cliënten, maar ook hun ouders en familieleden, de medewerkers en omwonenden. We zijn samen aan het ontwikkelen geslagen, waarbij we vooral goed naar elkaar hebben geluisterd. Dat ‘luisteren’ speelde ook een belangrijke rol bij de selectie van het bureau dat het stedenbouwkundig plan voor ons zou maken. De mensen van dat bureau moesten goed kunnen luisteren naar onze uitgangspunten. Volgens ons moest er een dialoog op gang komen tussen De Zijlen en dat bureau, zeg maar: tussen beide vakgebieden. Dat is met OD205sl zeker gelukt.”

Luisteren en kijken

Een stedenbouwkundige kijkt naar de inrichting van een nieuwe wijk. In dit geval een nieuwe wijk binnen een bestaande woonwijk, waar cliënten en niet-cliënten gezamenlijk kunnen wonen. “Een stedenbouwkundige moet vooral begrijpen wat de opdrachtgever vanuit zijn eigen visie wil”, zegt Ralf. “Vervolgens ga je daarmee en met de kenmerken van de locatie aan de slag. De kracht van ons bureau is: we staan middenin de samenleving, kunnen luisteren en zijn eigenwijs als het om ontwerpen gaat. Onze opgave was ondermeer: een groene wijk, veilig voor cliënten, waar integratie mogelijk zou zijn en dit alles in een goede relatie met de omgeving en de omwonenden. Vervolgens analyseer je het gebied op de sterke en zwakke kanten van de stedenbouwkundige en landschappelijke elementen. Daarna maak je de eerste ontwerpen voor het stedenbouwkundig plan. Daarna komt het beeldkwaliteitplan. Daarin beantwoord je vragen als: Hoe komen de nieuwe gebouwen eruit te zien? Wat wordt het karakter van het park? Hoe gaan we om met het behoud van de houtsingels? In dit alles is het fijn dat De Zijlen steeds helder heeft aangegeven wat ze wil en ruimte bood voor onze ontwerpvoorstellen.”

Begin 2013 is gestart met de bouw van de eerste fase, die eind van dat jaar werd opgeleverd. In 2014 en 2015 is het terrein van De Dobbe aan de beurt. Het is de bedoelding dat alle zorgwoningen in 2018 klaar zijn.”

Klik op onderstaande bouwprojecten voor een presentatie

– Sintmaheerdt Tolbert
– Colpende Middelstum

Bouwnieuws Special December 2014
– Bouwnieuws Special December 2013
– Bouwnieuws Special December 2012
– Bouwnieuws Special December 2011