Wet langdurige zorg

Woon je bij De Zijlen? Dan val je automatisch onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat de WLZ jouw zorg vergoedt.
Je betaalt daarnaast een eigen bijdrage. Daarover vertellen wij u graag meer in een persoonlijk gesprek.

Een Pgb

De Zijlen rekent jouw zorg af met het Zorgkantoor. Je kunt ook kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb).  Bij een Persoonsgebonden budget (Pgb) krijg je een geldbedrag waarmee je zelf de zorg en begeleiding inkoopt. Je kiest zelf je hulpverleners en begeleiders uit. Of je huurt een organisatie in die in opdracht van jou werkt. Er is echter geen Pgb mogelijk voor behandeling en langdurig verblijf. Die zorg wordt altijd’ in natura’ geleverd.

Eigen bijdrage CAK

Wanneer je vanuit de Wlz of de WMO zorg ontvangt en boven de 18 jaar bent, betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaal je zelf een deel van de kosten. Op de website van het CAK kun je door middel van de rekenhulp de hoogte van de eigen bijdrage berekenen. Kijk hiervoor op www.hetcak.nl.

Hulp nodig?

Het papierwerk en het regelen van de financiën is niet eenvoudig. Daarom helpen wij je graag. Bijvoorbeeld bij het regelen van de indicatie, het aanvragen van een Persoonsgebonden budget of het invullen van de formulieren.