De Zijlen biedt aan mensen met een verstandelijke beperking hulp bij wonen, vrije tijd, werk of dagbesteding.

Dit kan zijn een paar uur per week tot 24 uur per dag. Kinderen kunnen naar ons gespecialiseerd kinderdagcentrum of komen logeren. Dit doen wij in overleg en samen met u. Wij staan met zorg middenin de samenleving!

 

Cliënttevredenheidsonderzoek De Zijlen

Cliënten die bij het wonen en werken worden begeleid door De Zijlen geven de kwaliteit van hun leven een ruime voldoende. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ben ik tevreden?’ dat begeleiders in 2015 uitvoerden, samen met cliënten.

De thema’s waarover cliënt en begeleider in gesprek gingen waren bijvoorbeeld de vragen: Hoe voel ik mij? Welke mensen ken ik? Wat wil ik leren? Leef ik gezond? Waar kies ik voor? En waar hoor ik bij? De antwoorden en actiepunten uit het onderzoek vormen de start voor een kwaliteitsverbetering van elke individuele cliënt. Op basis van de uitkomsten kunnen bijvoorbeeld de doelen voor de komende periode worden gebaseerd. Die worden vervolgens vastgelegd in het cliëntplan.
De Zijlen vindt het van groot belang dat er contact is tussen cliënten, familie en begeleiders. Dit ondersteunen wij door middel van het digitale cliëntportaal CarenZorgt.

Een begeleider zei hierover: ‘Ik heb ervaren dat ik hele andere gesprekken had met mijn cliënten en dat ik dingen hoorde die nieuw voor mij waren. Over wat ze nog graag zouden willen, maar ook of ze überhaupt tevreden zijn. Daar heb je het eigenlijk nooit echt zo over. Ik vind het zeker een aanwinst, een mooie manier om in gesprek te gaan met de cliënt. Ook een mooie manier om tot nieuwe doelen te komen.’

Klik hier voor meer informatie over de uitkomsten van het clienttevredenheidsonderzoek

Het meten van cliëntervaringen is een verplicht onderdeel van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (pijler 2B). ‘Ben ik tevreden?’ is één van de goedgekeurde cliëntervaringsinstrumenten die hiervoor geselecteerd zijn.

Een eigen plek bij De Zijlen

Wil je een eigen studio of appartement?
Of leuk werk?
Het kan bij De Zijlen.

Klik op de foto en zie hoe wij wel en niet met je willen omgaan.

Ook zijn er video’s over werken en  vrije tijd.
En kijk ook eens op ons youtube-kanaal. Daar zie je hele leuke video’s!

De afspraken die De Zijlen met jou maakt, leggen we vast in een overeenkomst.

» Klik hier voor de overeenkomst