De Cliëntenvereniging

De cliëntenvereniging is een vereniging van De Zijlen. De vereniging bestaat geheel uit cliënten. Het bestuur bespreekt onderwerpen die zij belangrijk vinden voor alle cliënten. Voorbeelden zijn: Mag ik mijn eigen begeleider kiezen, privacy, betutteling, verhuizen, regie op eigen leven en veiligheid.

Het bestuur komt iedere twee weken bij elkaar. Zij krijgen ondersteuning van een coach in een rustige vergaderruimte.

Naast dat het bestuur onderwerpen bespreekt hebben zij ook twee keer in het jaar overleg met directeur Hetty de With, een keer in het jaar met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en een keer met de Raad van Toezicht.

Ook nodigen zij andere mensen uit wanneer ze meer over een onderwerp willen weten. Het belangrijkste is natuurlijk de informatie van cliënten zelf. Jaarlijks is er een bijeenkomst waarvoor iedereen wordt uitgenodigd.

Leden van Clientenvereniging:

unnamedBert Roos (penningmeester)
Roelie Haagsma
Martijn Sellbach (voorzitter)
Marlous Raangs
Eppo Wolthuis
Elly Banninga
Ina Perdok (secretaris)
Coach:
Nettie Bouma
Margriet Schlukebir

De clientenvereniging vindt het heel belangrijk dat cliënten die bij De Zijlen wonen of werken zich veilig voelen in hun eigen huis. Ook moeten cliënten zich veilig voelen bij de begeleiding. Als dat niet het geval is kun je ergens wonen, maar voel jij je niet op je plek.

Of als je huisgenoten hebt die bijvoorbeeld vaak boos of agressief zijn, dan kun je je ook niet veilig voelen. Je weet dan nooit wat er gebeurt als jouw huisgenoot boos wordt.

Ook als je een huisgenoot hebt die aan je zit en je wilt dat niet, voel je je niet veilig. Je moet iemand hebben in je eigen omgeving die je vertrouwd en waar jij je veilig bij voelt. Dan kun je met diegene praten wat je bezighoudt, en samen naar een oplossing zoeken. Zodat jij je weer veilig voelt.

Cliënten gaan nu veel vaker in een appartement of in een studio wonen en weten vaak niet wat zij moeten doen bij brand. Of bij andere ongemakken. Daarom heeft de cliëntenvereniging een themadag georganiseerd voor cliënten die bij De Zijlen wonen.

Zo kunnen alle cliënten goed leren wat zij moeten doen bij brand. Zo is er bij voorbeeld een veiligheidspel gedaan met vragen over je veilig voelen, in het verkeer of binnen in je huis. Er is een video gehouden wat te doen bij brand in je huis.
Maar er is ook gepraat hoe je je veilig kunt voelen in je buurt. Er kwamen heel veel verrassende onderwerpen naar voren, Bijvoorbeeld: hoe kunnen mensen die niet kunnen lopen bij brand uit hun bedden worden gehaald? Is er bijvoorbeeld ook een branddeken op het bed aanwezig? En is er ook een brandoefening voor cliënten? Hoe ga je om met een vlam in de pan?

Al deze vragen zijn in deze themadag aan de orde gekomen. Daarom is het zo belangrijk dat cliënten van De Zijlen laten horen wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving. De Cliëntenvereniging komt op voor alle cliënten.

Ina Perdok, voorzitter cliëntenvereniging

Nieuw thema: Meedoen in de maatschappij

De cliëntenvereniging wil zich dit jaar gaan verdiepen in het onderwerp meedoen in de
maatschappij.
Wij willen hier met elkaar over praten maar ook met andere cliënten en mensen die bij De Zijlen werken en zich in dit onderwerp hebben verdiept.

Martijn Sellbach (voorzitter)
Ina Perdok (secretaris)
Bert Roos (penningmeester)
Roelie Haagsma
Marlous Raangs
Eppo Wolthuis
Elly Banninga

Bij vragen/opmerkingen kun je mailen naar: clientenvereniging@dezijlen.nl

http://www.vilans.nl/
Brochure over: – als je niet altijd zelf kan beslissen beschermmaatregel – mijn geldzaken regel ik zelf.

http://www.raadopmaat.org/
cursus aanbod voor het coachen van cliënten in zeggenschap en medezeggenschap – hulpmiddelen voor cliënten tijdens de vergadering.

https://www.kansplus.nl/
KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.

De kijkkrant is een dvd die is gemaakt voor cliënten en door cliënten. De kijkkrant laat filmpjes zien over wat cliënten meemaken in het dagelijkse leven. Dat kunnen hele leuke dingen zijn maar ook minder leuke dingen. De kijkkrant gaat soms ook over een thema waar je wat van kan leren.

Wil jij de kijkkrant bestellen mail dan naar cliëntenvereniging@dezijlen.nl

Vertel welke kijkkrant je wilt bestellen en vermeld je naam en adres hierbij.

De kijkkrant kost € 5,-

Wanneer wij de kijkkrant met de post opsturen kost de kijkkrant € 7,50