Woont uw kind thuis en heeft u vragen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter? Kunt u ondersteuning gebruiken bij de opvoeding?

Of wilt u geschikte dagopvang, waarin ook onderwijs een rol speelt. Misschien bent u op zoek naar een passende woonplek of logeeropvang voor uw zoon of dochter. Kortom: wat u ook wilt, kom eens praten met Compaz-Jeugd! Kijk op www.compaz-jeugd.nl


Welkom

We helpen u graag met gezinsondersteuning aan huis, dagopvang voorzien van onderwijs, een woonplek of begeleid zelfstandig wonen. Wij zijn gespecialiseerd in kinderen met een meervoudige beperking en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Zoekt u een woonplek voor uw zoon of dochter die vooral veilig en vertrouwd is? Misschien biedt één van onze woonvormen een passende plek. De begeleiders zijn 24 uur per dag in het huis aanwezig.

Samen met u

Nauwe samenwerking met u als ouders is voor ons essentieel. Wij gaan samen met u op zoek naar een warme en vertrouwde omgeving, waarin uw kind zich in zijn of haar eigen tempo kan ontplooien. Gaandeweg hebben we regelmatig contact om samen het beste voor uw zoon of dochter te kunnen betekenen. Kom gerust eens langs. Wij vertellen u graag meer!

Als ouder of vertegenwoordiger kent u uw kind het beste. Wij kijken allereerst naar wat u belangrijk vindt in de opvoeding. De persoonlijk begeleider werkt dan ook altijd met u samen. De persoonlijk begeleider stelt samen met u een persoonlijk plan op. Op basis daarvan bepalen we in overleg wat het beste is voor uw kind. We gaan regelmatig met elkaar om de tafel en betrekken hierbij de school en andere hulpverleners als dat nodig is.

Juiste kennis

Onze medewerkers zijn opgeleid om de specifieke opvoedings- en begeleidingstrajecten goed te kunnen begeleiden. Wij hebben kennis van de laatste inzichten en methoden en zijn continu in ontwikkeling, zodat wij uw kind het beste kunnen bieden.

Kijk voor meer informatie op www.compaz-jeugd.nl

Zorg voor Jeugd Groningen

Zorg voor Jeugd Groningen is bedoeld om de samenwerking tussen organisaties die met jeugdigen werken, makkelijker te maken. Hoe beter organisaties samenwerken, hoe beter jeugdigen geholpen kunnen worden. Bij Zorg voor Jeugd Groningen staan kinderen en jongeren tot 23 jaar die begeleid worden door professionals vermeld.

De Zijlen en Zorg voor Jeugd
Alle kinderen en jongeren tot 23 jaar die in zorg zijn bij De Zijlen worden gemeld bij Zorg voor Jeugd Groningen. Dit heet ketenregistratie. Op deze manier weten andere aangesloten organisaties, die het kind/jongere of het gezin ook kennen, dat het kind hulp krijgt. Bij de registratie staat niet wat voor hulp de jeugdige krijgt.

Signaal
Als een professionele begeleider zich zorgen maakt over een kind of jongere, kan hij een signaal afgeven bij Zorg voor Jeugd Groningen. Door het signaal weten andere organisaties, die de jeugdige ook kennen, dat de Zijlen zich zorgen maakt. Dit bespreekt de begeleider eerst met de jeugdige en/of met ouders/wettelijk vertegenwoordigers.

Kijk voor meer informatie op Zorg voor Jeugd.