Bent u op zoek naar een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor uw zoon of dochter? Dan kan Maricja in Nuis of Ilmarinen in Groningen misschien iets voor u betekenen.

Het Kinderdagcentrum van Ilmarinen in de stad Groningen heeft plaats voor 36 kinderen tussen 2 en 18 jaar. Elk kind is bij ons welkom, in principe ongeacht geloof of levensovertuiging, en ongeacht aard of ernst van hun handicap. Samen zoeken we of ons aanbod aansluit bij de zorgvraag van het kind. Lees meer.

Kinderdagcentrum Maricja is voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke  en/of lichamelijke beperking. Gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja van De Zijlen is partner in de brede school ’t Sterrenpad. In deze brede school werken een basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en Maricja samen.

Ik ben, jij bent, wij zijn … samen
Samen op leerreis in het Sterrenpad in Nuis

Voor wie?
Het kinderdagcentrum is bestemd voor kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar. De medewerkers van Maricja bieden zorg aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Ieder kind ontwikkelt zich anders; in een ander tempo, op een andere manier. Het uitgangspunt is dat we kind volgend zijn en denken in mogelijkheden.

Van elkaar leren
Kinderen ontwikkelen zich vanuit een gevoel van veiligheid en vertrouwen.
Kinderen leren het meest door te ervaren en te doen, door het voorbeeld dat ze krijgen en door samen te spelen. Op ’t Sterrenpad ontmoeten kinderen van zorg en onderwijs elkaar. Ze beleven feesten met elkaar, spelen naast en met elkaar. Kortom, de kinderen zijn van betekenis voor elkaar!

Betrokkenheid ouders
Betrokkenheid en communicatie met ouders is heel belangrijk. Het delen van de zorg voor een kind is immers een hele stap.

  • Het kinderdagcentrum is bestemd voor kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar.
  • De kinderen en jongeren kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 15.15 uur Maricja bezoeken.
  • Maricja is nagenoeg het hele jaar open (ongeveer 47 weken).
  • Er is een Wlz- of Jeugwet-indicatie nodig.

Informatie en aanmelding
Denkt u dat Maricja een fijne plek is voor uw kind? Neem dan contact met ons op om eens te komen kijken: Cliëntservicepunt van De Zijlen 0594 – 85 05 52.
Zie ook www.sterrenpad.nl