Bent u op zoek naar een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor uw zoon of dochter? Dan kan Maricja in Nuis misschien iets voor u betekenen.

Ik ben, jij bent, wij zijn … samen
Samen op leerreis in het Sterrenpad in Nuis.

Gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja van De Zijlen is partner in de brede school ’t Sterrenpad. In deze brede school werken twee basisscholen, kinderopvang en Maricja intensief samen.

Het kinderdagcentrum is bestemd voor kinderen en jongeren van 2 tot ongeveer 18 jaar. De medewerkers van Maricja bieden zorg aan kinderen met een ernstige en/of meervoudige beperking. Ieder kind ontwikkelt zich anders; in een ander tempo, op een andere manier en ieder mens ontwikkelt eigen talenten en eigen mogelijkheden.
Kinderen leren van volwassenen, van hun omgeving, maar nog het meest van elkaar; ze zijn nieuwsgierig en leergierig. Kinderen zien de wereld als geheel en dat willen we vooral zo houden.

Kinderen leren het meest door te doen, door het voorbeeld dat ze krijgen en door samen te werken. Zij ontwikkelen zich vanuit een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Hoe meer kinderen van elkaar verschillen, hoe meer ze van elkaar kunnen leren.
De kinderen en volwassenen zijn van betekenis voor elkaar! Klik hier voor de website van de brede school.

Het gezamenlijke doel vanuit zorg en onderwijs is een optimale ontwikkeling voor uw kind. Elk kind heeft een ondersteuningsplan, dat samen met u als ouders en met deskundigen wordt opgesteld.

De kinderen en jongeren kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur Maricja bezoeken. Maricja is nagenoeg het hele jaar open.