Soms gaat het thuis niet meer en nemen ouders het moeilijke besluit dat hun kind (deels) ergens anders moet gaan wonen. Een gezinshuis of een logeergezin kan dan uitkomst bieden. Een gezinshuis of logeergezin fungeert als een gezin dat een kind met een beperking (deels) in huis neemt. Het is, naast onze reguliere kinderwoonlocaties, een vorm van wonen die nog het meest op een normale gezinssituatie lijkt.

Gezinshuis

In een gezinshuis wonen gezinsouders met maximaal 8 kinderen (inclusief eigen kinderen). Het kind of de kinderen met een verstandelijke beperking draaien zoveel mogelijk mee in het ritme van het gezinshuis en maakt gebruik van het netwerk van het gezin. Het gezinshuis biedt het kind de benodigde begeleiding aan de hand van het ondersteuningsplan. Het is de intentie dat een kind voor een aantal jaren in een gezinshuis komt wonen. De gezinsouders leveren of zelf de zorg en ondersteuning aan de kinderen, of huren daar waar nodig mensen in

Logeergezin

Logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een kind/jongere met een verstandelijke beperking als gezinslid verzorgen en opvoeden. Doel is te voorkomen dat de verzorgers/opvoeders overbelast raken. Daarmee wordt beoogd dat het kind/de jongere langer thuis kan blijven wonen. Ook voor jeugdigen zelf kan het verblijf in een andere omgeving bijdragen aan hun ontwikkeling.
In deze vorm van opvang is alle dagelijkse verzorging inbegrepen zoals eten, drinken, slapen etc. Tijdens het logeren wordt onder meer begeleiding geboden op het gebied van zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden. Tevens kunnen er tijdens het logeren vrijetijdsactiviteiten worden ondernomen

Heeft u belangstelling?

Voor een kind dat een gezinshuis of logeergezin nodig heeft, zoekt De Zijlen gezinnen die goed aansluiten bij de vraag van het kind en de visie van De Zijlen. Als randvoorwaarde stelt De Zijlen dat één van beide partners een opleiding gericht op de zorg en begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking gevolgd moet hebben. De ouders kunnen gebruik maken van het scholingsprogramma van De Zijlen. Het gezinshuis kan rekenen op professionele ondersteuning door een ervaren ambulant gezinsbegeleider. De eigen ouders zijn en blijven de ouders, zij houden waar mogelijk, de zorg en verantwoordelijkheid voor hun kind. In beide varianten wordt uitgegaan van zelfstandige ondernemers, waarbij De Zijlen de zorg inkoopt. Er wordt met het gezinshuis of het logeergezin een onderaanemersovereenkomst opgesteld. Voor het begeleiden van ieder kind wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De gezinshuizen en logeergezinnen worden voor hun diensten betaald.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wilma de Vries, locatiehoofd tel. 06 – 1250 7181
Tsjikke Eelkema, consulent cliëntservicepunt, tel. 06 – 5356 7939.