Meeleefgezin/gezinshuis

Soms gaat het thuis niet meer en nemen ouders het moeilijke besluit dat hun kind (deels) ergens anders moet gaan wonen. Een meeleefgezin of gezinshuis kan dan uitkomst bieden. Een meeleefgezin is een gezin dat een kind met een beperking in huis neemt. Het is, naast onze reguliere kinderwoonlocaties, een vorm van wonen die nog het meest op een normale gezinsituatie lijkt. De Zijlen gaat het komende jaar twee gezinswoonvormen voor kinderen realiseren: meeleefgezinnen en gezinshuizen.

Meeleefgezin

Dit zijn gezinnen die één of twee kinderen met een verstandelijke beperking als lid van hun meeleefgezin in hun eigen huis willen opnemen. Het kind of de kinderen draaien zoveel mogelijk mee in het ritme van het meeleefgezin en maakt gebruik van het netwerk van het gezin. Vaak heeft het meeleefgezin zelf ook kinderen. Het meeleefgezin biedt het kind de benodigde begeleiding aan de hand van het Ondersteuningsplan. Een meeleefgezin is vaak het beste alternatief voor jonge kinderen met enkelvoudige of licht meervoudige problematiek die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Het is de intentie dat een kind voor een aantal jaren in een meeleefgezin komt wonen.

Gezinshuis

Wilt u met uw partner maximaal vijf kinderen met een verstandelijke beperking een thuis bieden? Dan is een gezinshuis misschien iets voor u. Ook hierbij geldt de intentie dat een kind voor langere tijd in het gezinshuis woont. De gezinshuisouders leveren of zelf de zorg en ondersteuning aan de kinderen, of huren daar waar nodig mensen in. Voor een gezinshuis is een ruime woning nodig. Misschien beschikt u hier zelf over, anders kan De Zijlen hierin faciliteren.

Heeft u belangstelling?

Voor een kind dat een meeleefgezin of een gezinshuis nodig heeft, zoekt De Zijlen een gezin dat goed aansluit bij de vraag van het kind. U kunt ervoor kiezen om ter kennismaking eerst een kind als logé in het gezin op te nemen. Het logeren kan voor beide partijen gezien worden als kennismakingstijd. Als randvoorwaarde stelt De Zijlen dat één van beide partners een opleiding gericht op de zorg en begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking gevolgd moet hebben. De ouders kunnen gebruik maken van het scholingprogramma van De Zijlen. Het meeleefgezin/gezinshuis kan rekenen op professionele ondersteuning door een ervaren gezinsbegeleider. De eigen ouders zijn en blijven de ouders, zij houden waar mogelijk, de zorg en verantwoordelijkheid voor hun kind. In beide varianten wordt uitgegaan van zelfstandige ondernemers, waarbij De Zijlen de zorg inkoopt. We sluiten daarvoor bij ieder kind een samenwerkingsovereenkomst af. De meeleefgezinnen en gezinshuizen worden voor hun diensten betaald.

Neem voor meer informatie contact op met Janet Jonker, locatiehoofd Kind en Gezin janet.jonker@dezijlen.nl, tel. 06-103 57 400

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland

Kwaliteit

Alle woon- en werklocaties van De Zijlen hebben een HKZ-certificaat. HKZ is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor Nederlandse zorginstellingen.

ANBI

De Zijlen is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg

Logo

Vrijetijds Bureau