Jouw wensen staan bij ons voorop

Zoekt u ondersteuning thuis of een logeermogelijkheid? Hebt u gespecialiseerde hulp nodig of een speciale training? Wilt u zelfstandig wonen of zoekt u passend werk of dagbesteding? Neem dan eens met ons contact op!  Op basis van uw vraag kijken we samen wat wij voor u kunnen betekenen. Uw wensen en mogelijkheden, inclusief persoonlijke groei, staan bij ons voorop.

Kind & Gezin

De Zijlen is gespecialiseerd in kinderen met complexe problemen. We bieden een warme omgeving, waarin elk kind zich in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen. Wij komen graag bij u thuis als hulp bij de opvoeding of verzorging nodig is. Ook is uw kind welkom in ons gespecialiseerde dagcentrum voor onderwijs, begeleiding en gezinsondersteuning. Kijk voor meer informatie onder de knop ‘Kind & Gezin’.

Wonen

Heb je een eigen woning? De Zijlen kan je ondersteunen zodat je zo zelfstandig mogelijk in je eigen huis kunt wonen. Ook kun je ervoor kiezen voor begeleid wonen. Dan woon je ‘bij De Zijlen’. Je woont dan in je eigen appartement of studio. Hier woon je zo zelfstandig mogelijk, maar je hebt wel de gezelligheid en begeleiding binnen handbereik. Ook bieden we mensen met een verstandelijke beperking 24 uur per dag en zeven dagen per week zorg. Kijk voor meer mogelijkheden onder de knop ‘Wonen’.

Werk & Dagbesteding

Voor iedereen is een zinvolle invulling van de dag belangrijk. Dat levert sociale contacten op, een plekje in de maatschappij, structuur in het leven, inclusief een zekere status en zelfvertrouwen. Bij ons kunt u of uw zoon of dochter bijvoorbeeld aan de slag bij een werk/leerbedrijf. Hier wordt echt gewerkt, maar u voert het werk uit in uw eigen tempo. Kijk voor meer mogelijkheden onder de knop ‘Werk & Dagbesteding’.

Afspraken zorg en ondersteuning

Als je zorg en ondersteuning van De Zijlen krijgt, maken we afspraken met elkaar. Afspraken over de zorg die je nodig hebt, en bijvoorbeeld afspraken over waar je gaat werken. Ook maken we afspraken over wat je wilt bereiken in de toekomst, en hoe we hier samen voor gaan zorgen. Al deze afspraken zetten we op papier.

Overeenkomst en algemene voorwaarden

Iedere cliënt van De Zijlen heeft een eigen overeenkomst met De Zijlen. In de overeenkomst staan de afspraken tussen De Zijlen en de cliënt over de zorg en ondersteuning.
In de algemene voorwaarden van De Zijlen wordt beschreven onder welke voorwaarden De Zijlen zorg en ondersteuning verleent aan mensen met een beperking. Op de overeenkomst die De Zijlen met jou sluit, zijn deze voorwaarden van toepassing. Zo is het direct duidelijk welke rechten en plichten De Zijlen en jij hebben.
Klik hier voor de nieuwe algemene voorwaarden
Klik hier voor ‘De algemene voorwaarden van De Zijlen in het kort’

Startgesprek

Voordat je bij De Zijlen gaat wonen of logeren vindt er een startgesprek plaats. In het startgesprek spreken we met je af wanneer je komt wonen of logeren. Ook wordt de overeenkomst ondertekend en bespreken we het cliëntplan voor de komende periode.

Cliëntplan

Alle cliënten van De Zijlen hebben een cliëntplan. In het cliëntplan staat wie je bent, wat je graag wilt leren en de ondersteuning die je hierbij nodig bent. Jij en je begeleider stellen samen het cliëntplan op. Samen houden we goed in de gaten hoe het met je gaat. Woon je nog prettig? Krijg je nog steeds de juiste zorg en ondersteuning? Dit bespreken we regelmatig met elkaar.

Cliëntportaal Carenzorgt

De Zijlen vindt het van groot belang dat er contact is tussen cliënten, familie en begeleiders. Dit ondersteunen wij door middel van het digitale cliëntportaal CarenZorgt.

Persoonlijk begeleider

Je krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen die jouw vaste aanspreekpunt wordt. Hij of zij stelt samen met jou, jouw cliëntplan op. Jouw persoonlijk begeleider zorgt ervoor dat de dagelijkse zorg en ondersteuning goed verloopt.

De Zijlen biedt aanvullende diensten die niet onder de AWBZ vallen. Deze diensten worden niet (meer) door De Zijlen betaald. De Zijlen volgt hiervoor de richtlijnen van het College van Zorgverzekeringen (CvZ).

Palliatieve zorg bij De Zijlen

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van het leven, als genezen niet meer mogelijk is. De Zijlen biedt aan mensen met een verstandelijke beperking verlichtende of verzachtende zorg.

Onze zorg is erop gericht het lijden te voorkomen of te verminderen en we streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van leven van de cliënt. Wij hebben aandacht voor lichamelijke en psychische klachten. Ook richten we ons op gevoelens van verdriet en angst en vragen over leven en dood van zowel cliënt als de naaste familie.

Onze focus ligt op het hele welzijn van de cliënt, dus niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch, sociaal en spiritueel.

De Zijlen werkt samen met andere hulpverleners in het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen. Door samen te werken, willen we de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg nog meer verbeteren.

Heeft De Zijlen wachtlijsten?

Ja, maar dit verschilt per locatie en ondersteuningsvraag. Voor ondersteuning thuis of voor dagbesteding kan plaatsing als het nodig is, snel worden gerealiseerd. Als er een specifieke vraag ligt, gaan we in goed overleg met elkaar. Voor woon- en behandelplekken hebben we meestal een wachtlijst. De wachttijd verschilt echter per locatie. Neem voor de actuele gegevens contact op met het Clientservicepunt. De medewerkers kunnen u hier meer over vertellen. Bel 0594-850 552 of mail clientservicepunt@dezijlen.nl.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met het Cliëntservicepunt:

’t Zijlhuis
Oldebertweg 65
9356 AA  Tolbert
Telefoon: (0594) 850 552
E-mail: clientservicepunt@dezijlen.nl

Hier bent u welkom met al uw vragen over wonen, logeren, ondersteuning in de thuissituatie, werken, dagbesteding, vorming & training, vrijetijdsbesteding.