Alle woon- en werklocaties van De Zijlen hebben een HKZ-certificaat. HKZ is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor Nederlandse zorginstellingen. Het certificaat geeft aan dat De Zijlen voldoet aan alle voorwaarden om goede zorg te kunnen leveren. Bovendien wordt de organisatie regelmatig opnieuw getoetst.

De Zijlen staat dan ook voor kwaliteit!

Dit betekent dat we in alles ons uiterste best doen om de zorg af te stemmen op uw vraag! Als we dit goed doen, ziet u de kwaliteit in de dagelijkse praktijk. Daarnaast hebben we per locatie kwaliteitsafspraken gemaakt. Die vindt u in de werkmap op de locatie. Ook uitwisseling van kennis zien wij als een mogelijkheid om de kwaliteit continu te verbeteren. Vandaar dat we als medewerkers veel van elkaar leren binnen onze zogeheten ‘Kenniskringen’. Hier bespreken we onderdelen van ons werk om de zorg nog verder te verbeteren.

De Zijlen schreef een Kwaliteitsrapport 2020. Daarin gaat het vooral om de vraag: wat gaat goed en wat kan beter?
Bekijk hier het Kwaliteitsrapport 2020.
Ook is er een versie voor cliënten van het kwaliteitsrapport 2020 gemaakt.