>>Klik hier voor meer informatie over Zeggenschap en medezeggenschap

Medezeggenschapsraden

De cliëntenmedezeggenschap is op verschillende niveaus georganiseerd. Het uitgangspunt bij de opbouw van zeggenschap en medezeggenschap is het gesprek tussen cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers. De centrale vraag is: Waarover wil jij praten en meebeslissen? De cliënt doet mee op zijn of haar niveau en over zijn of haar onderwerpen. Ouders/vertegenwoordigers doen mee vanuit het cliëntenperspectief en staan zo dicht mogelijk bij de cliënt.

Op lokaal niveau zijn er Lokale medezeggenschapsraden (LMR-en).  De centrale medezeggenschapsraad (CMR) bespreekt alle zaken die belangrijk zijn voor alle cliënten en die de hele organisatie raken. De CMR adviseert de bestuurder. De bestuurder is de belangrijkste gesprekspartner en neemt het advies mee in te nemen beslissingen. De CMR en de LMR-en zijn cliëntenraden in de zin van de wet. Er is ook een cliëntenvereniging, opgericht voor en door cliënten. De cliëntenvereniging is een zelfstandige vereniging die opkomt voor de belangen van alle cliënten die worden begeleid door De Zijlen.

Wie zitten er in de CMR?
De CMR bestaat uit ouders en verwanten van cliënten van De Zijlen en mensen die een langdurige relatie met een cliënt van De Zijlen hebben. Het aantal CMR leden is 8-12 personen.
Het streven is om vanuit iedere regio van De Zijlen vertegenwoordigers in de CMR te hebben.
En natuurlijk is het ook fijn als er leden met verschillende belangstellings-/kennisgebieden in de raad vertegenwoordigd zijn. Klik hier voor het jaarverslag.

De volgende personen hebben nu zitting in de CMR:
De heer Roland Wijmenga (onafhankelijk voorzitter)
Mevrouw Ditta Bolt
Mevrouw Frieda Koops
De heer Jan Koopmans
Mevrouw Renate Oosterhof
Mevrouw Arene Smit
De heer Jan Sijsling
Mevrouw Ada van ‘t Hoenderdal

Hoe komt u in contact met de CMR?
Als u belangstelling heeft om zitting te nemen in de CMR of u wilt een vraag stellen, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Centrale Medezeggenschapsraad, mevrouw Karin Slump. Zij kan u in contact brengen met een CMR-lid. De ambtelijk secretaris is bereikbaar via telefoonnummer 0594-850 407 of per e-mail: karin.slump@dezijlen.nl