Betekenis boven beperking

De Zijlen staat ‘met zorg in de samenleving’. In onze ogen zijn alle mensen, met en zonder beperking, uniek en van grote betekenis. Ieder mens beschikt over bijzondere eigenschappen en talenten. Daarmee zijn mensen dus niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. We zijn er bovendien van overtuigd dat mensen meer mens worden in contact met andere mensen. Met andere woorden, mens word je samen met anderen.

We weten dat onze cliënten betekenisvol zijn voor anderen, ondanks maar ook als gevolg van de belemmeringen die ze kennen. Daar gaan we nog meer het accent op leggen dan we tot nu toe doen. Daarom is onze missie: ‘Betekenis boven beperking’.

De Zijlen staat ‘met zorg in de samenleving’.

Dit betekent dat we in alles wat we doen zorgvuldig te werk gaan. De steun verschilt per individu. Sommige mensen leiden met weinig ondersteuning een vrij zelfstandig leven. Anderen hebben vanwege hun ernstige verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking meer zorg nodig. Samen met u geven we het leven vorm en inhoud, zoals dat past bij uw zoon of dochter. Dit betekent respectvol omgaan met zijn of haar eigen leefsfeer en levensbeschouwing.
Dit doen we op basis van de strategische schets van De Zijlen.

» Klik hier voor de ‘Strategische schets’ van De Zijlen

In het jaarbeeld worden de strategische keuzes met foto’s en teksten getoond. U krijgt hiermee een beeld van de weg die De Zijlen is ingeslagen met een doorkijk naar de komende jaren.

Doelgroepen

De Zijlen is er voor iedereen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.
We zijn expert in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking met een complexe ondersteuningsvraag. We werken met verschillende methodieken voor:

  • cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag
  • cliënten met ernstig meervoudige beperkingen
  • cliënten met een licht verstandelijke beperking
  • kinderen & jeugdigen
  • ouderen

We participeren in (wetenschappelijke) onderzoekslijnen en werken samen in de keten en delen kennis met onze stakeholders. Met elkaar willen we de zorg steeds verder ontwikkelen.