Hier leest u kort iets over wat er allemaal kan. Bent u op zoek naar iets anders? Kom dan eens praten. Wie weet wat wij voor u of voor uw zoon of dochter kunnen betekenen!

Bij een bedrijf

U gaat aan de slag in een bedrijf. Denk aan een gemeentehuis, supermarkt, boerderij of verzorgingshuis. Het werk is afgestemd op wat u kunt. Verder draait u gewoon mee, net als de andere werknemers. Er is een vaste collega op het werk die u helpt. Bij hem of haar kunt u met alle vragen terecht. Een werkbemiddelaar van De Zijlen komt regelmatig langs om met u en uw werkgever te bespreken of alles goed gaat.
Werkbemiddeling is een onderdeel van dagbesteding gericht op werken in de maatschappij, passend bij de wens van de cliënt. Binnen het bedrijf is een werkbegeleider waar de cliënt tijdens werktijd op terug kan vallen. Vanuit De Zijlen biedt werkbemiddeling tijdens het hele proces training, ondersteuning en coaching.

Een bedrijfsproject

Werken bij een bedrijf kan alleen, maar ook met een groepje mensen. In dat geval spreken we van een bedrijfsproject. Vaak bent u als groep verantwoordelijk voor een bepaald soort werk. Denk aan catering, kantinewerk of bevoorrading van een winkel. De Zijlen heeft bedrijfsprojecten bij de biologische geitenboerderij De Buurackers, Het Noorderpoortcollege en de Scheepswerf Foxhol. In deze bedrijfsprojecten is elke dag een begeleider van De Zijlen aanwezig.

Een samenwerkingsbedrijf

In een samenwerkingsbedrijf werken meer mensen op verschillende afdelingen. Uw werk wordt afgestemd op wat u kunt. Verder draait u gewoon mee, net als de andere werknemers. U krijgt de kans om meerdere soorten werk te doen en opleidingen te volgen. De Zijlen heeft samenwerkingsbedrijven met Novatec, HRM Kringloopwinkel en de Hanzehogeschool. Er is een collega op het werk die u helpt en waar u met vragen terecht kunt. Een werkbemiddelaar van De Zijlen komt regelmatig langs om met u en uw werkgever te bespreken of alles goed gaat. Bij hem of haar kunt u altijd aankloppen.

Een werkleerbedrijf

Een werkleerbedrijf is geen echt bedrijf, maar een nagebootst bedrijf van De Zijlen. Het is wel een serieus bedrijf waar echt gewerkt wordt. U doet uw werk in uw eigen tempo. Er is genoeg tijd om iets uit te leggen en u wordt goed begeleid. U leert niet alleen een vak, maar ook hoe u samenwerkt en omgaat met collega’s en leidinggevenden. Ook kunt u een opleiding volgen en stagelopen. De begeleider van De Zijlen is elke dag aanwezig. Bij hem of haar kunt u altijd terecht. De Zijlen heeft werkleerbedrijven textielbewerking, groenvoorziening, houtbewerking, zeep- en kaarsenmakerij, atelier, wasserij, buurtwinkel, café, kiosk, drukkerij en catering.

Contact Werkbemiddeling

Irma Bosma tel. 06 -13203483 email: Irma.bosma@dezijlen.nl
Anja Duin tel. 06 -20182769 email: Anja.duin@dezijlen.nl
Jeannette Muijs tel. 06 -20173552 email: Jeannette.muijs@dezijlen.nl
Angelique Boonstra, tel. 06-53336285 email: angelique.boonstra@dezijlen.nl
Jolanda Woltinge, tel. 06-13241844 email: Jolanda.woltinge@dezijlen.nl
Charina Janssen, tel. 06-12743884 email: charina.janssen@dezijlen.nl
Derk de Jonge, tel. 06-23425820 email: derk.dejonge@dezijlen.nl