Zoek je een leuke en leerzame stageplaats in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Neem eens contact op met De Zijlen.

Wij hebben ongeveer honderd gevarieerde stageplaatsen. Op de ene plek ligt het accent op begeleiding in een woon- of werksituatie. Ergens anders gaat het vooral om verzorging.
Ook voor niet direct zorggerelateerde opleidingen bieden wij stagemogelijkheden.

Stagebegeleiding

Tijdens je stage kun je rekenen op deskundige begeleiding. Je werkbegeleider ondersteunt je bij opdrachten en het ontwikkelen van een beroepshouding. Je ontvangt een stagevergoeding, zoals vastgesteld in de CAO Gehandicaptenzorg. De meeste stageplaatsen zijn geschikt voor studenten die een opleiding binnen Zorg & Welzijn volgen op niveau 2 tot en met 5. Voor je eigen veiligheid is het noodzakelijk om hepatitus B gevaccineerd te zijn.
Vanaf 2019 zijn stagiaires verplicht om een VOG in te leveren.

Neem voor meer informatie contact op met:
Geeske Tuma
0594 – 850 424
geeske.tuma@dezijlen.nl

Formulier aanmelding stagiair

1 
2 
3